• banner

Habarlar

 • If you choose custom home furnishings, you must choose aluminum composite panels

  Customörite öý mebellerini saýlasaňyz, alýumin kompozit panelleri saýlamaly

  Hususy öý mebelleri bezeg tendensiýasyna öwrüldi we birnäçe möhüm nokatlara üns bermeli.1. Material saýlamak Öý bezeginde materiallary saýlamak gaty möhümdir, sebäbi ol ýaşaýjylaryň saglygyna gönüden-göni täsir edýär.Häzirki wagtda bazardaky panelleriň köpüsi ...
  Koprak oka
 • Advantages of aluminum composite wall panels

  Alýumin kompozit diwar panelleriniň artykmaçlyklary

  1. Alýumin birleşdirilen diwar näme?Alýuminiý birleşdirilen diwar paneli reňkli örtükli polatdan ýasalan bezeg panelidir.Soňky ýyllarda kompýuter otagynyň içki bezeginde has köp ulanylýar.Diwar bezeg materialynyň täze görnüşi.Metal perde diwar panelleri c ...
  Koprak oka
 • The development prospect of aluminum composite panels curtain wall

  Alýumin kompozit panelleriň perde diwarynyň ösüş perspektiwasy

  Alýumin kompozit panelleriň perde diwary binanyň daşky diwarydyr.Loadük göteriji däl we perde ýaly asylýar, şonuň üçin oňa “alýumin kompozit panelleriň perde diwary” hem diýilýär.Adatça häzirki zaman uly we beýik bezeglerde ulanylýan bezeg effekti bilen ýeňil agramly diwar ...
  Koprak oka
 • alýumin-plastmassa paneller Bilim

  1. Alýumin-plastmassa panelleriň materialy we gurluşy: Alýumin-plastmassa kompozit panel, ajaýyp häsiýetleri bolan bezeg materialynyň täze görnüşidir.Daş keşbinden gysga wagtyň içinde perde diwarlarynda, içerki we daşarky bezeglerde we ş.m. giňden ulanyldy ...
  Koprak oka
 • Alýumin-plastmassa panelleriň hil meseleleriniň derňewi

  Alýumin-plastmassa paneller soňky ýyllarda öý bezegine girdi.Smoothumşak ýüzleri, açyk reňkleri, güýçli täsir garşylygy, aňsat arassalanmagy, berkligi we berkligi sebäpli çalt ulanylýar.Alýumin-plastmassa paneller ...
  Koprak oka
 • Decoration materials

  Bezeg materiallary

  Bezeg materiallary: Dürli raýat we agaç binalary işletmek we gözelligi ýokarlandyrmak, dürli daşky gurşaw faktorlary astynda esasy gurluşyň durnuklylygyny we berkligini goramak üçin ulanylýan gurluşyk materiallary we önümleri.Bezeg hökmünde hem bellidir ...
  Koprak oka
 • The difference between aluminum veneer and aluminum composite panel

  Alýumin şkaf bilen alýumin kompozit paneliň arasyndaky tapawut

  Alýuminiý şkaf bilen alýumin kompozit paneliň arasyndaky tapawut esasan aşakdaky üç tarapa bölünýär: dürli kesgitlemeler, dürli ulanylyş aralygy we dürli aýratynlyklar.1. Dürli kesgitlemeler (1) Alýumin zynjyry binany aňladýar ...
  Koprak oka
 • Classification of aluminum-plastic panels

  Alýumin-plastmassa panelleriň klassifikasiýasy

  Alýumin-plastmassa panelleriň köp görnüşi bar we bu materialyň täze görnüşi, adatça ulanylyşyna, önümiň işleýşine we ýerüsti bezeg täsirine görä bölünýär.1. Maksat boýunça klassifikasiýa a.Perde diwarlaryny gurmak üçin alýumin-plastmassa paneller Min ...
  Koprak oka
 • Aluminum-plastic panels

  Alýumin-plastmassa paneller

  Alýumin-plastmassa paneller düýbünden başga häsiýetlere eýe bolan iki materialdan (metal we metal däl) durýar.Diňe asyl komponent materiallarynyň (metal alýumin, metal däl polietilen plastmassa) esasy aýratynlyklaryny saklamak bilen çäklenmän, şony ýeňip geçýär ...
  Koprak oka